Ara
Hızlı Menü

 

  • İklim değişikliği etkilerini azaltmaya yönelik enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesi,
  • Kuruluşumuzda enerji kullanımı ve tüketimi performansında EnYS’i sürekli iyileşmesini sağlamayı,
  • Enerjiyle ilgili yasal şartlara ve diğer yükümlülüklere uymayı,
  • Tüm süreçlerimizde enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan faaliyetlerde bulunmayı,
  • Enerji performansını etkileyen verimli ürün ve hizmetleri etkin şekilde tedarik edip kullanmayı,
  • Tüm süreçlerimizde enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması konusunda çalışanların ve toplumun bilincinin artırılmasını,
  • Amaçların ve enerji hedeflerinin oluşturulması ve gerçekleştirilmesi için gereken bilgi ve kaynakları sağlamayı,

Taahhüt ederiz.

                                                                                                         

 

 

MERAM BELEDİYE BAŞKANI
MUSTAFA KAVUŞ
12.09.2022