Ara
Hızlı Menü

Yayın Tarihi : 01.06.2022

Revizyon No : 01      Revizyon Tarihi: 27.03.2024

Bu politikanın uygulanması ile Meram belediyesi olarak “Meram’a ve tüm hemşerilerimize, her bir çalışanımızla, tevazu, samimiyet ve gayretle en iyi hizmeti sunmak” felsefesi ile hizmet kalitemizi yükseltme hedeflerimizi gerçekleştirmek için sürekli gelişim sağlamanın gereklerinden biri olarak kurulacak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile bilgi varlıklarının Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik açısından korunmasının, sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli olan aşağıdaki temel ilkeleri yerine getirmeyi taahhüt ve beyan eder.

 

  • ISO / IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standart şartları ve gereksinimlerine uygunluk sağlanacaktır.
  • Meram Belediyesinin BGYS kapsamı dâhilindeki, kurumsal ve kişisel bilgilerin ya da üçüncü taraflara ait olmasına bakılmaksızın, üretilen ve/veya kullanılan bilgilerin gizliliği her durumda güvence altına alınacaktır.
  • Türkiye Cumhuriyeti yasaları, yönetmelikler, genelgeler, müşteri sözleşmeleri ve işin gerektirdiği yasal mevzuat ile belirlenmiş gereksinimler karşılanacak, bunlar ile uyumlu çalışma sağlanacaktır.
  • Kapsam dâhilinde tüm bilgi varlıklarının bilerek veya bilmeyerek yetkisiz kullanımı, değiştirilmesi, açıklanması ve hasara uğratılması önlenecektir.
  • Vatandaşlarımızın kişisel verileri; vergi işlemleri, belediyemizdeki resmi işlemleri veya diğer birim ve kurumları ilgilen süreçlerle ilişkili olmaması durumunda talepleri üzerine silinecektir. Vatandaşlarımız kişisel verilerinin silinmesi için  taleplerini https://www.meram.bel.tr/talep adresindeki talep formumuz üzerinden iletebilir.
  • Bilgi varlıkları üzerindeki risklerin değerlendirmesi yapılarak tespit edilen risklerin kabul edilebilir düzeylere indirilmesi sağlanacaktır.
  • Personelin bilgi güvenliği farkındalığını arttıracak ve sistemin işleyişine katkıda bulunmasını teşvik edecek eğitimler düzenli olarak kurum çalışanlarına, yeni işe giren çalışanlara ve ilgili durumlarda tedarikçi çalışanlarına sağlanacaktır.
  • Bilgi güvenliği olaylarına ait gerçek ya da şüpheli tüm ihlâller rapor edilecek; tekrar etmesini engelleyici önlemler alınacaktır.
  • İş sürekliliği sağlanarak, bilgiye sürekli olarak erişimin sağlanması ve bilginin etkin, doğru, hızlı ve erişim yetkileri gözetilerek güvenli bir biçimde kullanılması sağlanacaktır.
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli kaynaklar sağlanacaktır.

 

Mustafa KAVUŞ

Meram Belediye Başkanı