ETKİNLİKLER HAKKINDA
MERAM
KÜLTÜR & SANAT & YAŞAM

 

Konya’nın kadim zamanlardan beri süregelen köklü bir kültür birimi vardır. Konya topraklarına hâkim olan güçler; hangi inançtan, dinden veya kültür birikiminden olurlarsa olsunlar; kendilerinden önce gelen medeniyetleri ve onların kültür birikimlerini, sanat eserlerini yok saymamışlar; hoşgörüyle yaklaşarak ve kendi kültürleriyle harman ederek geleceğe taşımışlardır. Sosyal, kültürel ve dinsel anlamda farklı toplum yapısı olan hâkim güçler; kendi medeniyetlerini kurarlarken, kendilerinden önceki medeniyetleri asla dışlamamışlar; bilakis onlardan faydalanarak kendi medeniyetlerini, kendilerinden önce var olan medeniyetlerin üzerine kurmuşlardır. Bu durum, bir anlamda coğrafyanın medeniyeti olarak da günümüze kadar yansımıştır.

 

Günümüzün kaotik yaşam koşulları, küreselleşen dünya milletlerinin birçok hasletlerini ve yerel kültürlerini yitirmelerine yol açmaya başladığı görülmektedir.  Yereli olmayanın evrenseli olamayacağı aşikâr bir gerçektir. Ağaçlar nasıl toprağa kök atmadan dallarını gökyüzüne doğru yükseltemiyorsa, bizler de yerel kültürümüze sahip çıkmadan ve sırtımızı toprağa ve onun medeniyetine dayamadan, evrensel değerlere ulaşmamız ve dünya çapında sesimizi duyurmamız düşünülemez. Özellikle birçok medeniyetin doğuşuna tanıklık etmenin onurunu üzerinde taşıyan Anadolu topraklarında yaşayan bizlerin kültürel değerlerimiz konusunda daha hassas olmamız gerektiği gerçeğini asla unutmamamız gerekmektedir.

 

Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik etmenin vakarını hâlâ üzerinde taşıyan bu şehir; Hz. Mevlâna, Şeyh Sadreddin Konevi gibi döneminin birçok ünlü sufisine de bağrında yer vermiştir. Söylence olarak kalsa da; Eflatun-u İlahi ismini vererek “Platon’un mezarının burada olduğu ve Konya’nın bir iç denizken bunu Eflatun’un bir tedbirle kuruttuğu” nesilden nesile aktarılmıştır. İlim ve irfan merkezleri arasında yer alan şehrimiz Konya’nın, insanlığa sunacağı gönüller dolusu; sevgi, saygı ve hoşgörü mesajı her zaman var olagelmiştir.

 

Bu düşüncelerin ışığında bakıldığı zaman; şehrimizin kültürünü yansıtmanın, geniş kitlelere anlatmanın ve geleneklerimizi yaşatmanın önemi aynı zamanda bir zorunluluk olarak da ortaya çıkmaktadır.  

 

Sosyal belediyecilik gereği yerel değerlerimizi ön plana çıkaracak etkinliklerin yapılması hem şehrimiz adına hem de evrensele ulaşma adına bir basamak olacaktır.  

 

Sanatın, sanatçının ve kültür adamlarının teşviki de bu şekilde mümkün olurken “marifetin iltifata tabi olması” nedeniyle gençlerimizi sanat ve kültür alanlarında çalışmaya teşvik edecek ve sanat, kültür, edebiyat adamlarımızın yetişmesine de olanak sağlayacaktır.

 

Bu en azından bir adım olacaktır; ancak, her şeyin bir adımla başladığı da unutulmamalıdır.

 

Belediyemiz tarafından yapılan ve yapılacak olan etkinlikler; salt bir eğlence amacı taşımaması, eğitici, öğretici olduğu kadar da geleneklerimizi geleceğe taşımaya hizmet etmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizle birlikte sanatın ve kültürün ölümsüz kulvarında gelecek binyıllara yürürken; tıpkı, bizden önce yakılan binyılların ışığı günümüzü nasıl aydınlatıyorsa, günümüzün ışıkları da gelecek binyıllara ışık olması dileğimizdir.

 

 

Oluşturulma Tarihi : 10.01.2017