Güncel Haberler
TÜRK DÜNYASI BACIBEY FESTİVALİ

 4-5-6 MAYIS 2018
 DUTLU KORULUĞU / MERAM

 

Kadim Türk tarihini incelerken Tür kadını her alanda karşımıza çıkmakta ve her zaman erkeğin yanında eşit şartlarda yer aldığı ve devlet yönetiminde de söz sahibi olduğu görülmektedir. Türk mitolojisinde de bu durum açıkça görülebilmekte, kadın kutsal bir yere oturtulmaktadır. Mitoloji kahramanları içerisinde yer alan birçok Türk kadını bizlere bunu kanıtlamaktadır.
 
 Resmi törenlerde, şölenlerde Tük kağanları daima yanlarında eşleriyle birlikte otururlar önemli kararları birlikte aldıkları gibi anlaşmalara da birlikte imza koyarlardı.
 
 Türk kadını daima erkeğinin yanında yer almış, yeri geldiği zaman silah kuşanmış, ülke savunmasında önemli görevler üstlenmiştir. Erkekler savaşta olduğu zamanlarda vatan savunmasını onlar üstlenmişlerdir.
 
 Dede Korkut’un bahsettiği, bir anlamda Alp Erenlerin yanında yer alan Alp Kızları işte bu Türk kadınlarıdır, Bacıbeyleridir.
 
 Anadolu kapılarının Türklere açılmasından sonra kurulan Bacıyan-ı Rum, Anadolu Bacıları Teşkilatı’nın başındaki Fatma Bacı, bu anlamda Bacıbeylerin Anadolu’daki öncüsü konumundadır.
 
 Fatma Bacılarla devam eden bu gelenek, Hayme Ana ile bir cihan imparatorluğunun temeli atılmış ve Milli Mücadele’de de Anadolu’da örneğini sık gördüğümüz kahraman Türk kadınlarıyla sürmüştür.
 
 Devlet yönetiminde önemli görevler almış, devlet kurtarmış Türk tarihinde yer alan kahraman kadınlarımızdan yola çıkarak isimlendirdiğimiz festivalde, gerek sanatçıların ve gerekse zanaatkârların sanatları örneklerle halka sunularak, Türk dünyasına da birlik ve beraberlik mesajları verilecektir. “Türk Dünyası Bacıbey Festivali” ismiyle düzenleyeceğimiz festivalde, Türk dünyası içerisinde yer alan; özellikle kadın sanatçılarımızın ve el sanatlarının ön plana çıkarılması amaçlanmaktadır.
 
 Bağımsız Türk Devletleri arasındaki geçmişten gelen kan bağlarımızın yanı sıra, yaşayan kültürümüzle harmanlayarak, Türk dünyası arasındaki kardeşliğin pekişmesi ve gelenekten geleceğe Türk kültürünün görkemleriyle ortaya konulması, festivalin başlıca amaçları arasında yer almaktadır.
 
 Bu bağlamda; Türk Dünyası katılacak olan kardeş ülkelerin geleneksel el sanatlarının tanıtımı için kendilerine tahsis edilecek olan obalarda eserlerin sergilenmesiyle; ne kadar birlik içinde olduğumuz, ortak el sanatlarımızın diliyle tespit edilirken, kardeşlik duygularımız pekişecektir.
 
 Misafir ülkelerin yanı sıra ülkemizin farklı yörelerinden katılım sağlayacak olan el sanatlarının sergilenmesinin yanı sıra gündelik yaşantımızdan da örnekler sunulması, köklerimizin Anadolu coğrafyasındaki yansımaları, değişim ve gelişimlerinin gözlemlenmesine de imkân sağlayacaktır.
 
 Millet olarak birlikte yaşama azmimizin kuvvetli bir ifadesi olan kültür birliğimiz sayesinde siyasi birlikteliklerimizin de güçlenmesine vesile olması en büyük kazancımız olacaktır.
 
 Milli kültürümüzü yaşatırken, gençlerimize doğru aktarılmasını sağlamak da festivalin amaçları arasındadır. Bu anlayışla yapılacak olan festivalde, dünya Türklüğünün sesi konumundaki ülkemiz için de gelecekte önemli bir dayanak noktası olacağını varsaymaktayız.
 
 Birçok medeniyete ev sahipliği yapan, Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmış bir ilimiz olan Konya’da ve yeşili dünyaca ünlü Meram ilçemizde böylesine önemli bir festivalin gerçekleştirilecek olması, şanlı tarihimizin bir başka boyutuna dikkat çekmenin yanında geleceğe de verilen önemli bir mesaj niteliği taşıyacaktır.
 
 Toplumun tüm katmanlarını kapsayacak bir şekilde planlanan festival süresince yapılacak olan etkinlikler kültürel zenginliğimizi ortaya koyarken, misafir ülkelerin el sanatları ürünlerinin de sergilenmesi neticesi kardeş ülkeleri de yakından tanıma fırsatı doğacaktır.
 
 Festival çerçevesinde; sosyolojik gözlemlerle, akademik boyutta yapılacak yayınlar da konunun takipçilerine önemli ipuçları sunacaktır.
 
 Tüm bu amaçlar doğrultusunda, bağımsız Türk devletlerinin de katılımı sağlanarak önemli bir kültürel değişime sahip olunacaktır ki, bu da ortak değerlerimizin korunması ve yaşatılması hususlarında önemli bir açılım sağlayacaktır. Bu bilinçten hareketle festivalin devamlılığının sağlanması ve bunun devamında da Türk dünyasını bünyesinde barındırarak buluşturmak hedeflenmektedir.
 
 Bu bağlamda; alanlarında öncü ve başarılı olan kadınlarımıza Yılın Bacıbeyi ödülü takdim edilecektir.

Oluşturulma Tarihi : 13.04.2018