Çalışma Yönetmelikleri
ÇALIŞMA YÖNETMELİKLERİ
Özel Kalem Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Plan ve Proje Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Yazı İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Teftiş Kurulu Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Hukuk İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Fen İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Mali Hizmetler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Sağlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Veteriner İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Zabıta Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Yapı Kontrol Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Kütüphane Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Tesisler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Oluşturulma Tarihi : 18.09.2015