Duyurular
MECLİS GÜNDEMİ İLANI

İ L A N

 

Meram Belediye Meclisi Kasım Ayı toplantısı 1. birleşimi, 01/11/2017 Çarşamba günü saat 17.00’de Belediye Meclis Salonu’nda aşağıdaki gündemle yapılacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince ilan olunur. 

Fatma TORU

Belediye Başkanı

 

 

 

G   Ü   N   D   E   M                                  :

1-   Mamuriye Mahallesi M28B15C1D pafta 957 ada 14 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

2-   Aşkan Mahallesi M28B15D1A pafta 2856 ada 167 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

3-   Kaşınhanı Yeni Mahallesi 352 ada 1 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

4-   Mamuriye Mahallesi M28B15C1D pafta 982 ada 436 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

5-   Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2017 yılı gider bütçesine aktarma yapılması.

6-   Meram Belediyesi’ne ait hissenin Mehmet ŞEKER ve Şerife ŞEKER’e bedelsiz devredilmesi.

7-   Beşinci beş yıllık imar programına ek program yapılması.

8-   Meram Belediyesi adına tescil edilen hisseli taşınmazlar, imar kanunu neticesinde oluşan parseller, tapu bilgileri değişen hisseli parseller, trampa sonucu Belediye mülkiyetine geçen hisseli parseller ve hisseli taşınmazların satılması.

9-   Meram Belediyesi’ne ait Gödene Mahallesi’nde bulunan taşınmazların satılması ya da trampa edilmesi.

10-    Boytaş Boyacıoğlu A.Ş. tarafından eksik yapılan dairelerin tamamlanması için Kat Karşılığı İnşaat İhalesi yapılması.

11-    Meram Belediyesi’ne ait Karadiğin Mahallesi’nde bulunan parselin Meram Müftülüğü’ne tahsis edilmesi.

12-    İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği’ne ekleme yapılması.

13-    Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2017 yılı gider bütçesine aktarma yapılması.

14-    Meram Belediyesi’ne ait Alavardı Mahallesi Sivaslı Ali Kemal Caddesi No:50’de bulunan taşınmazın 10 yıla kadar kiraya verilmesi.

15-    Meram Belediyesi 2018 Yılı Ücret Tarifesi.

16-    Yunanistan’da yapılacak Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi ve Öğrenme Teknolojisi Kongresi’nde Meram Belediyesi Bilim Kurdu Projesi’nin sunumunu gerçekleştirmek üzere Zehra Betül SALUR’un görevlendirilmesi.

 

Oluşturulma Tarihi : 27.10.2017