Duyurular
Güney Master İtirazlar Plan değişikliklerinin ilanı

İ L A N
MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin, 16.12.2016 tarih ve 1285 sayılı kararıyla; Ahmet Özcan caddesinin güneyinde muhtelif mahallelerde Meram Master imar planına askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu onaylanan plan değişiklikleri 22.02.2017 tarihi itibari ile 1 ay süreyle Belediye binasının 2. kat ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

Keyfiyet 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince ilgililere duyurulur. 

 

Erhan CİVCİK

Başkan a.

Belediye Başkan Yardımcısı

Oluşturulma Tarihi : 22.02.2017