Tamamlanan
GÖDENE BİLGİ MERKEZİ

 

MERAM BELEDİYESİ BİLGİ MERKEZLERİ

 

 

Eğitim, kişinin davranışlarında onun yaşantısı yoluyla ve bir maksada bağlı olarak istenilen değişmeyi meydana getirme sürecidir.

Günümüzde bilgi, ulaşılması kolay fakat korunması zor olan bir değerdir. Çağımızın bilişim çağı, gelişmiş toplumlarının da bilgi toplumu olarak nitelendirilmesi, bilgi üretme ve bilgilenme arayışını da beraberinde getirmiştir.

Gençlik, çocukluk ile erişkinliği bağlayan bir köprüdür. Ahlaki yapı bu yaşlarda şekillenecek, insanlara saygıyı, merhameti ve adil davranmayı bu yaşlarda öğrenecektir. Öğrencilerimizi acımasız yarışlara soktuğumuz, onları ders, test, sınav peşinde koşturduğumuz gerçeğini de bilmekteyiz.

İstiyoruz ki!
Çocuklarımız, gençlerimiz ders eğitimlerinin yanında temel insani değerleri ve yaratılış gayesini de öğrenerek yetişsin.
Önce ‘İnsan’ olabilirsek, dünyanın hangi ülkesinde yaşarsak yaşayalım, hangi dinine mensup olursak olalım, aynı davranışları sergileriz. Doğruluk, dürüstlük, güvenilir olmak, anlayışlı ve kibar olmak, cömert olmak, zayıfları korumak, toplumsal ve hukuksal kurallara uymak, bütün ülkelerde ve dinlerde kabul gören meziyetlerdir. Önce ‘İnsan’ olabilirsek, her alanda başarılı ve mutlu bir yaşam bizim olacaktır.

Öğretim Faaliyetleri:
Okulda aldığı dersleri destekleyici çalışmalar yapmak, ödev ve projelerini zamanında yapmalarına, hazırlamalarına imkân sağlamak, grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilmesini sağlamak, sınav uygulama tekniklerini denemeler yaparak ve sonuçlarını değerlendirerek öğrenmelerini sağlamak, mesleki alanlarda; bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirmelerini sağlamak, ‘Ulusal Bilim Olimpiyatları’na ve ‘Ulusal Proje Yarışmaları’ na katılımlarını desteklemek,

Program dahilinde öğrencilerimize:

Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri verilmektedir. 

Eğitim, Kültür, Sanat, Spor, Bilim, Değerler Eğitimi vb. Faaliyetleri:
Merkezin eğitim faaliyet alanları; gençlerin beden ve ruh sağlığının korunmasına, ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına, ekonomik durumu zayıf olmasına rağmen başarılı öğrencilerin kendilerini geliştirmesine fırsat sağlanmasına, milli, manevi ve ahlaki değerlerin kazandırılmasına katkıda bulunmaktır.

Sosyal bir varlık olarak öğrencinin; kendisini, toplumu ve toplumsal yaşamı tanıması, anlaması ve insani değerleri özümsemesi amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Program dahilinde öğrencilerimize:

Yazarlarla buluşma, Huzurevi, Adliye, Bilim Merkezi, Üretim Firmaları, Hastane, Üniversite ziyaretleri yapılmaktadır.

Her ay farklı bir konu olmak üzere: “Selamlaşmak”, “Sorumluluk”, “Sabır ve Gayret”, “Saygı” , “Adalet”, “Hediyeleşme”, “Yardımlaşma” vb. konularında değerler eğitimi çalışması yürütülmektedir.

Oluşturulma Tarihi : 09.11.2016