Ali İhsan Evrim

KİŞİSEL BİLGİLER:

Adı  Soyadı                  :   Ali İhsan EVRİM , evli ve iki çocuk babası.

Doğum Yeri ve Tarihi :  Konya -1968

EĞİTİM                        :

-Lise(Konya Endüstri Meslek Lisesi)

-Üniversite(Anadolu Üniversitesi Kütahya İdari Bilimler Fakultesi İşletme Bölümü)

Marmara Üniversitesi Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

-Selçuk Üniversitesi Pedegoji Formasyon Eğitimi

- Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun 2010 yılında  ortaklaşa düzenlediği Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Programı

Maliye Bakanlığı ve İç Denetim Koordinasyon Kurulunun  2011,2012 ve 2013 yılarında ortaklaşa  düzenlediği   İç Denetçi Eğitim Programları

-Tübitak Tüsside  Kamu İdarelerinde İç Kontrol Uygulamaları

-Türkiye Belediyeler Birliği İç Denetçi Eğitim Programı

-Deniz Akademi Stratejik Düşünce Eğitim Programı

-Deloitte firması danışmanlığında İç Denetim Kurulu Dış Değerlendirme Uzmanları tarafından verilen Dış  Kalite Değerlendirme Eğitimi

-Usbem Ellis Academic Onlıne İngilizce Eğitimi

-Kamu İhale Kurumu işbirliği ile Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Merkezi tarafından 27-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi

İŞ TECRÜBESİ            :       

23/10/2007 tarihi itibarıyle  Konya Meram İlçe Belediyesi İç Denetçilik

1996-2005  tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Vergi  Müfettişliği (Eski adı Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Denetmenliği

2006-2007 tarihleri arasında Konya Vergi Dairesi Başkanlığında 2 yıl denetim koordinatörü olarak idarecilik.

UNVAN VE SERTİFİKALAR            :

-İç Denetçi (1438- A1 Kamu İç Denetçi Sertifikası)

-Vergi Müfettişi

-Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

- Selçuk Üniversitesi Eğitim Formasyon Belgesi

-Kamu İhale Kurumu, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Katılım Belgesi ,

-Türkiye Belediyeler Birliği  İç Denetçi Eğitimi Katılım Belgesi

- Baltaş Yönetim Eğitim Danışmanlık Eğitimleri Katılım Belgeleri

-Deloitte danışmanlığı kapsamında verilen Dış Kalite  Değerlendirme Eğitimi Katılım Belgesi

-Usbem Ellis Academi İngilizce  Eğitim Sertifikası

-Kamu İhale Kurumu işbirliği ile Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Merkezi tarafından 27-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi sonunda yapılan sınavda başarı olunarak alınan Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Sertifikası

YABANCI  DİL:  İyi Derece İngilizce

YER ALDIĞI PROJELER : 

-T.C. Kalkınma Bakanlığı "Konya Ovası Projesi" (KOP)

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Yerel Yönetim Personelinin Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi" de eğitmen olarak yer almıştır.